Lahti Green Design Week 2021 osana Lahden Green Capital vuotta on merkittävä avaus kohti Päijät‑Hämeen muotoilun tiekartassa määriteltyjä kansainvälistymistavoitteita ja visiota: Päijät‑Häme on 2030 kestävän ja vastuullisen muotoilun monipuolinen ja kansainvälinen onnistuja, jossa muotoilu tuottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua ja yhteiskunnallista hyötyä.
Tapahtumaviikko profiloi omalta osaltaan aluetta kestävien ratkaisujen, kestävän muotoilun ja kiertotalouden edelläkävijäksi. 

Lahti Green Design Week, yhtenä vuoden tärkeänä tapahtumana, järjestetään 3.‑9.5.2021. Tapahtuma on näyteikkuna siihen, miten Päijät‑Hämeessä toteutetaan kestävää muotoilua, tuotekehitystä sekä ihmislähtöisiä kestävän elämäntavan ratkaisuja.
Tapahtuman toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, jonka muodostavat LAB‑ammattikorkeakoulu, Lahden kaupunki, Lahden Seudun Kehitys LADEC ja Suomen Muotoilusäätiö.


Lahti Green Design Week 2021 as part of the Lahti Green Capital year is a significant opening towards the internationalisation goals and vision defined in the Päijät‑Häme Design Roadmap: Päijät-Häme is a versatile and international success in sustainable and responsible design in 2030, where design delivers significant business growth and societal benefits. The event week profiles the region as a forerunner in sustainable solutions, sustainable design and circular economy.

Lahti Green Design Week, one important event of the year, will be held on 3-9 May 2021. The event is a showcase for how sustainable design, product development and people-oriented sustainable lifestyle solutions are implemented in Päijät‑Häme. The event is carried out by a cooperation group consisting of LAB University of Applied Sciences, the City of Lahti, Lahti Region Development LADEC and the Design Foundation Finland.