Tarjoamme monipuolisesti näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja muotoilun ja yrittäjyyden leikkauspisteissä. Seitsemän päivän ajan 6.-12.5.2019 Lahden kaupunki on täynnä muotoilua, taidetta, käsitöitä… tapahtumia, näkemistä ja kokemista matkailijoille ja kaupunkilaisille. Yrityksille viikko tarjoaa ideoita ja esimerkkejä muotoilun keinoista kasvattaa bisnestä – ja muotoilun opiskelijoille ja ammattilaisille se antaa mahdollisuuden esitellä ja tehdä tunnetuksi osaamista ja palveluita.

LAMK M19 – Lahden ammattikorkeakoulu NiemiCampus – Mukkulankatu 19 / / / Fellmanni Campus – Kirkkokatu 27


We offer versatile exhibitions, seminars and workshops at the intersection of design and entrepreneurship. For seven days 6.-12.5.2019, the Lahti city is full of design, art, crafts … events to see and experience for travellers and city dwellers. For enterprises, the week offers ideas and examples how design grows businesses. For design students and professionals, it gives the opportunity to present and promote expertise and services.