Lahdesta tuli Euroopan vihreä pääkaupunki vuonna 2021. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat laittoivat sen kunniaksi virtuaaliset vihreät silmälasit päähän ja tarkastelivat Lahtea niiden läpi, uusin silmin.
Mitä opiskelijat näkivät ja kokivat? Mitä yllättäviä puolia he Lahdesta löysivät? Miten he esittelisivät Lahtea maailmalle? Miten he houkuttelisivat ihmisiä käymään Lahdessa tai muuttamaan Lahteen? Lahti vihreiden virtuaalilasien läpi julistenäyttely esittelee Lahtea Muotoiluinstituutin opiskelijoiden näkökulmasta.
Julisteet on tehty yhteisopettajuutta hyödyntäneellä kurssilla, joka oli täysin virtuaalinen. Opiskelijoiden sekä ryhmätyönä että yksilötyönä toteutetut Lahti-julisteet rakentuvat positiivisesti jonkin ympäristöön tai kestävään kehitykseen liittyvän ajatuksen tai teeman ympärille, hyödyntäen kartografiaa ja informaatiomuotoilun keinoja.
Näyttely järjestetään turvallisesti LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella näyteikkunanäyttelynä pääsisäänkäynnin läheisyydessä osoitteessa Mukkulankatu 19, 15210 Lahti. Siihen osallistutaan ulkoa päin. Näyttely on osa Lahti Green Design Week tapahtumaa 3.5.–¬9.5.2021.

Yksi julistekokonaisuus on lisäksi näytillä Oma Säästöpankissa osoitteessa Aleksanterinkatu 6, 15110 Lahti.
Kurssin lehtorit: Oona Casalegno ja Mika Huovinen
Ulkopuolinen graafinen asiantuntija: Kaisa Leka
TKI asiantuntija: Ulla Saarela

Lahti – through green virtual glasses poster exhibition

Lahti became the European green capital in 2021. Celebrating this, the students of LAB University of Applied Sciences put on green virtual glasses and examined Lahti through them, with new eyes.

What did the student see and experience? What kind of surprising aspects did they find? How would they present Lahti to the outside world? How would they attract people to visit Lahti or even live in Lahti? Lahti through virtual green glasses exhibition showcases Lahti from the points of view of students of the Institute of Design and Fine Arts.

The posters were made during a fully virtual course utilizing a co-teaching method. The posters were conducted as group works and as individual works. All posters are comprised of positive theme or thinking based on environment or sustainability, utilizing cartography or information design.

The exhibition is held safely at the LAB campus as a display widow gallery near the main entrance, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti. Participation happens from outside. The exhibition is part of Lahti Green Design Week 3.5.–9.5.2021.

One poster set is also shown at Oma Säästöpankki, Aleksanterinkatu 6, 15110 Lahti.

Lecturers of the course: Oona Casalegno and Mika Huovinen
External graphic design specialist: Kaisa Leka
RDI specialist: Ulla Saarela

8 toukokuun @ 09.00
09:00 — 21:00 (12h)

LAB M19, Oma Säästöpankki

Muotoiluinstituutti